Bedene ve Ruha Açılan Yaraların Aile Yönü

Bedene ve Ruha Açılan Yaraların Aile Yönü

Şiddet çoğu zaman sadece birilerine bedensel şekilde zarar vermek olarak algılansa da daha derin ve etkili bir kavram olduğunu bilmek hem birey hem de toplum açısından önemlidir. Şiddet temel anlamda güç ve baskı kullanarak kişiye beden ve ruhsal anlamda zarar vermek şeklinde tanımlanır. Aile içinde yaşanan şiddetin istatistiklere bile yansıyan dikkat çekici birçok yönü vardır.

Toplumun bilinçlendirilmesi ve bedensel kadar ruhsal anlamda şiddet uygulamanın da insanlık dışı olduğunun fark edilmesi konusunda farkındalık oluşturulması gerekir. Bir kadının ailesinin onay verdiği, kendisinin adını bile bilmediği birisiyle evlendirilmesi en tipik aile içi şiddet örneklerinden bir tanesidir. Bedensel açıdan aile içi şiddeti sınırlamak bu şekilde yaşanan sayısız ruhsal şiddet örneğinin ve doğurduğu sonuçların göz ardı edilmesi anlamına gelecektir.

Aile İçi Şiddet Nedir?

Şiddetin tanımından yola çıkarak tanımda geçen durumlar olan bedensel ve ruhsal açıdan zorlama, zarar verme olaylarının aile içinden birileri aracılığıyla yapıldığı durumları işaret etmektir. Şiddetin bedensel açıdan olduğu kadar daha derinde yer alan ve ruha dokunan etkilerini onarmak oldukça zordur. Kimi zaman tamir edilemeyecek kişilik ve karakter sorunlarına yol açarak birçok neslin kaderine bile etki eder. Çocukluk döneminde aile içinde şiddet olayları yaşayan çocukların mutlaka hayatlarının bir döneminde ruhsal sorunlar yaşadığı veya yaşayacağı gerçeği son derece çarpıcıdır. Şiddet olgusu her insan için kaldırılması güç bir kavram iken insanın en çok güvenmesi ve yardım beklemesi gereken ailesi tarafından gerçekleştirilmesi daha da zor olacaktır.

Aile İçi Şiddetin Türleri Nelerdir?

Aile içi şiddetin birçok türüne rastlamak mümkündür.

Yaygın şekilde görülenlerden örnekler vermek gerekirse:

  • Aile bireyleri tarafından aşağılanmak,
  • Tehdit görmek,
  • Darp edilmek,
  • İsteği dışında cinsel ilişki kurulması,
  • Belli konularda veya durumlarda kısıtlanmak,
  • Rızası dışında evlendirilmek şeklinde sıralanabilir.

En sık görülen bazı olayların kısa şekilde özetlenmiş hali demek mümkün olsa da etkileri üzerinden yola çıkıldığında oldukça yaralayıcı olduğu fark edilir. Mahrem olarak değerlendirilen ailenin baskıları karşısında birçok kişinin kabullenmekten başka çaresi olmadığını düşünmesi bu kanıksamanın ne kadar yanlış boyutlarda olduğunu anlatır. Doğu ve güneydoğu illerinde yapılan bazı araştırmalar kadınların neredeyse yarısının istediği dışında evlendirildiğini gözler önüne serer.

Ailede Fiziksel Şiddet Nasıl Olur?

Aile içinde fiziksel şiddet kişiyi aç bırakmak, silah veya bıçak kullanarak yaralamak, tokat atmak, kolunu sıkmak, yumruk atmak veya bedenine zarar verecek cisimlerle işkencede bulunmak şeklinde açıklanabilir. Kadınların bu konuda daha çok zarar gördükleri göz önüne alındığında bu durumları kabul etmemeleri ve yasal haklarını aramaları noktasında bilgilendirilmeleri önemli olur. Psikolojik destek alması gereken aile üyelerinin ise uzman desteği alması yoluna gidilmelidir.

Şiddetin Duygusal Hali Nedir?

Yine ailede yaşanan duygusal şiddetin daha fazla yaralayıcı yönü olduğu bilinmelidir. Kişilerin aile içinde birbirini aşağılaması, alay etmesi, küçük düşürücü şekilde konuşması, bağırması, kişisel ve bedensel özellikleri ile dalga geçmesi, sürekli bir şeylere karşı suçlaması, küfür etmesi, ilgilenilmemesi gibi durumlar da duygusal şiddet şeklinde yorumlanır. Kadınların duygusal şekilde daha çok ilgi görmek istedikleri gerçeği karşısında duygusal ilgiden yoksun bırakılmaları da bu şekilde değerlendirilen bir şiddet türüdür.

Ekonomik özgürlüğü elinde olmayan insanların aile bireyleri arasında yaşadıkları bazı temel ihtiyaç giderleri üzerinden yaşanan birçok şiddet türü vardır. Elinden parasının alınması, istenmediği halde çalıştırılması veya istemediği yerde çalışmaya zorlanması, para vermemek, çalışmasına izin verilmemesi gibi olaylar sıklıkla yaşanır. Kişinin çalışıyor olması halinde gelirinin elinden alınması da birçok sorunun temelinde yer alan en büyük etmenlerdir. Sosyal açıdan kısıtlamaların yapılması da aile içinde koruma veya esirgeme olarak yorumlamalara neden olsa da son derece yanlış ve kişilik haklarının zarar veren olaylardır. Arkadaşlarıyla görüşmenin yasaklanması, evlilik konusunda görüş almama, iletişim araçlarına el koyma veya tamamen yasaklama, gidilecek yerlerin belirlenmesi ve dışına çıkılmasının yasaklanması sayılabilir.

Neler Yapılmalıdır?

Her toplumun kanayan yarası olan aile içi şiddet için gerekli durumlarda psikolojik destek alınması gerekir. Online psikolog hizmetleri de son derece gelişmiş ve oldukça yüksek geri dönüş, tedavi sağlayan bir yoldur. Uzman yardımının online olması büyük kolaylıklar da sağlayabilir. Aksi durumda istenmeyen olayların engellenmesi mümkün olmayacağından etkileri de çığ gibi büyüyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aklınıza takılan sıkça sorulan soruları sizler için cevapladık!

Bipsikolog.com Nedir?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Bipsikolog.com Hangi yollarla görüşme gerçekleştiriyor?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Ödemeleri nasıl gerçekleştirebilirim?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Bipsikolog.com hangi alanlarda destek verir?
Bipsikolog.com, çok geniş bir alanda ve çeşitli psikolojik konularda online olarak bilgi ve destek vermektedir. Hizmetlerden bazıları: Depresyon Anksiyete (Kaygı) Panik Atak Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon) Borderline (Sınırda Kişilik Bozukluğu) Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Aile ve Çift Terapisi Bireysel Terapi Çocuk ve Ergen Terapisi Cinsel Terapi Fobiler Bağımlılık Stres TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Yeme Bozuklukları ve Beden Algısı İş Yerinde Ruh Sağlığı Evlilik ve Boşanma Kişisel Gelişim Cinsel Kimlik
Bipsikolog.com Hangi yollarla görüşme gerçekleştiriyor?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Ödemeleri nasıl gerçekleştirebilirim?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Hemen seansa başlama şansımız var mı?
Evet Online (Çevrimiçi) Psikologlarımızla hemen görüşmeye başlayabilirsiniz.
Daha Fazla