Online Psikolog Nedir?

Online Psikolog Nedir?

Online Psikolog Hakkında Her Şey

Psikoloji; kendisini psikolojik alanda sağlıklı bulan, psikolojik olarak sorunlar yaşayan, bazı konuları aşmakta güçlük yaşayan her insanın hayatında fayda sağlayacak önemli bir bilim alanıdır. Bu alanda hizmet veren ve insanların psikolojik ruh sağlıklarını olması gereken duruma getirmekle meşgul olan kişilere ise psikolog adı verilir.

İnsanların ruh sağlığına, buna bağlı olarak da hayatlarının her alanına etki eden insanlar; yaşanan salgın hastalıklar, ortaya çıkan çeşitli sorunlar sonucunda doğrudan hastalarla yüz yüze olacak şekilde uygulanan tedaviyi uygulamak zorunda değildir.

Aksine, online olarak da psikolog görevlerinin yerine getirildiği; yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, danışanlarımızda sergilenen ilerleme ve geri dönüşler sonrasında gözlemlemiş olduğumuz önemli bir çalışmadır.

Bununla beraber, online psikolog hakkında; nasıl çalışmalar yaptığımız, danışanlarımızdan beklentilerimizin neler olduğu, online olarak gerçekleşecek terapide nelerin gerekli olduğu, gibi konuların bilinmesi gerekir.

Online Psikolog Çalışmalarımız Nelerdir?

Online olarak destek verecek olan psikolog çalışmalarımız, hizmetlerimizi de kapsayan çalışmalardır. Bu nedenle bizleri tercih etmek isteyen danışanlarımız, hizmetlerimize bakarak daha net ve gönül rahatlığıyla kararlar verebilir.

Bununla beraber, online psikologlarımız tarafından sağlanan hizmetlerimiz ve çalışmalarımız başlıca şu şekildedir:

  • Danışanlarımızla; internet üzerinden de olsa göz teması kurulması, güvende hissedilen ortam oluşturulması, danışan kişinin jest ve mimiklerini daha rahat sergilemesine neden olarak sorunun en net şekilde gözlemlenmesi

  • Psikoloji seanslarının daha etkili bir şekilde geçirilmesini sağlamak için, psikolog tarafından danışan kişiye belirli bir güvenin verilmesi gerekir. Bu durum sesli konuşma yapılırken daha zor olmakla beraber, görüntülü olarak en verimli şekilde kişinin rahatlaması ve kendisini daha rahat ifade etmesi sağlanır.

  • Psikolojik sağlığın korunması ve ortaya çıkmış olan sıkıntıların düzeltilmesi, beden üzerinde maddi olarak gerçekleşen sağlık sorunlarından çok daha zorludur. Ayrıca, yapmış olduğumuz terapi ve çalışmalarda danışanlarımız için doğru teşhis ve olması gereken tedavi durumlarını en iyi şekilde biliyoruz. Bu iki durum sonucunda alınacak olan terapi ve çalışma ücretleri değişkenlik gösterir. Yine de danışanlarımız için, piyasa içerisinde yer alan birçok psikoloğa oranla uygun fiyata en iyi hizmet garantisi veriyoruz.

  • Yapmaya devam ettiğimiz ve yapacak olduğumuz çalışmalar; danışanlarımızın ve psikologlarımızın en uygun olduğu zamanda, etiğe uygun bir rahatlıkta ve danışanlarımızın kendilerini en hazır hissettikleri zamanlarda gerçekleşen çalışmalardır.

Temel olarak bu hizmet ve çalışmalarımız, online olarak görevine devam eden psikologlarımız tarafından sağlanan çalışmalardır.

Online Psikolog Seansları İçin Neler Gerekir?

Online olarak gerçekleşecek olan psikolog seanslarımız için bazı gerekenlerin temin edilmesi gerekir. Bu gerekenler, danışmadan fayda sağlayacak olan kişi tarafından temin edilmesi gereken ve bazılarının olmaması halinde online olarak görev yapacak olan psikologlarımızdan fayda sağlanmamasına neden olabilir.

Bununla beraber, özellikle danışanlar tarafından temin edilmesi gerekmekle birlikte, online hizmet verecek olan psikologlarımızda mevcut olarak var olan gerekenler şu şekildedir:

  • İnternet ağ bağlantısı

  • İnternet bağlantısı kurulabilen ve görüntülü konuşma özelliklerine sahip olan akıllı bir cihaz, eğer elde imkan varsa masa üstü veya diz üstü olan bilgisayarların olması daha verimli olacaktır. Çünkü telefon veya diğer araçların kullanılması esnasında danışma alacak olan kişinin cihazı tutması veya bir yere yerleştirerek iletişim kurması gerekir. Bu tür durumlarda uzun süreli cihaz tutulması halinde beden olarak çekilen acının psikolojik açılmaya olumsuz yönde etki ettiği, kurulamayan göz temasları sonucunda terapilerden alınan verim düzeyinin azaldığı gözlemlenmiştir.

  • Danışma alacak olan kişiyi kimsenin rahatsız etmeyecek olduğu, kendisini rahat ve güvenli hissettiği bir alanda, psikologlarımızla konuşurken en verimli nerede olunacağına inanılıyorsa o alanda yer hazırlanması gerekir.

Bu gibi gerekenler, terapilerimizden fayda sağlanırken online olarak ilerleme sağlanırken mutlaka bulundurulması gerekenlerdir. Ayrıca, terapilerimizin ve vermiş olduğumuz hizmetlerin belirli bir maddi birikimi zorunlu kılmasına bağlı olarak, maddi anlamda bir miktar birikimin de bulunması gerekir.

Online Psikolog Çalışmaları Nasıl Gerçekleşir?

Online olarak gerçekleşecek olan psikolog çalışmalarımız, belirli aşamaları içeren çalışmalardır. İlk olarak, danışanlarımız tarafından aktarılan sorunlar sonucunda; kişinin yaşamış olduğu travma, farkında olmadan ele vermiş olduğu psikolojik sorun, danışma almak isteyen kişinin yaş aralığı ve bu yaş aralığının bulunmuş olduğu gelişim dönemine bağlı olarak psikolog seçimlerimiz sağlanır.

Örnek olarak; ergen yaş düzeyinde bulunan gençler için ergenlik psikologları, çocukluk dönemlerinde bulunan insanlar için çocuk terapistleri ve buna benzer olarak diğer alanlarla uyumlu olan psikologlarımızın görevlendirmesini sağlıyoruz. Görevlendirme sonrasında, danışma alacak olan kişinin sorunundan ne kadar etkilendiğine ve zaman durumuna bakılarak terapi zamanları belirlenir.

Terapi vakti geldiği zaman, danışma alacak olan kişilerin de internet üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabileceği siteler üzerinden oturum açılır. Danışanlarımız ve psikologlarımız için en verimli olan online terapi ortamı kurulur ve uygulanması doğru olan yöntemlerle danışma hizmetleri verilir. Genel olarak bu şekilde devam edecek olan çalışmalarımız, zaman geldikçe ve belirlenen aralıklar içerisinde tekrar ederek devam eder.

Online Psikolog Avantajları Nelerdir?

Online olarak görev yapacak olan ve insanlara bu şekilde danışma verecek olan psikologların sağlamış olduğu çeşitli avantajlar söz konusudur. Bu avantajların neler olduğunun bilinmesi, danışanlarımızın hizmetlerimizden faydalanmaları için geçerli nedenlerinin neler olduğunu anlamaları adına da oldukça önemlidir.

Bununla beraber, online olarak çalışma yapacak olan psikologlarımızın sağlamış olduğu avantajlar şu şekildedir:

  • Danışma alacak olan insan, insanların arasında bulunmaktan veya dışarı çıkmaktan hoşlanmıyor olabilir. Yaşanan bazı travmalar sonucunda her zaman rahat bir şekilde dışarı çıkmak mümkün olmazken, yaşanan salgın hastalıklar ve buna benzer durumlarda da dışarı çıkılması oldukça tehlikelidir. Bu yüzden, online olarak çalışma yapacak psikologlarımız; travma yaşayan ve salgın hastalık bulunan durumlarda çıkılması doğru olmadığı için insanların korunmasına yardımcı olur.

  • Hizmetimizden fayda sağlayan bazı danışanlarımızdan da gördüğümüz üzere, bazı insanlar yalnızca kendi ev ortamlarında daha rahat bir şekilde kendilerini ifade eder ve daha net bir teşhis, tedavi adımları izlenebilir. Online psikologlarımız tarafından bu durum fark edilerek kişiye özel uygulama yapılmasına neden olur.

  • Yüz yüze gerçekleşecek olan danışma durumlarında psikologlarımız; klinik ortamının hazırlanması, danışmanların en rahat olması için ayarlamalar yapılması, rahat halden uzaklaşarak danışma alacak kişiye odaklı çalışmalar yapar. Bu durum da daha masraflı ve yorucu olduğu için, danışma alacak kişiden talep edilecek olan fiyat da artar. Ancak online olarak gerçekleşecek psikologlarımızın çalışmaları esnasında gereken çok fazla dış madde olmadığı için, verilecek olan terapi ücretleri de daha uygundur.

Temel üç avantaj bu şekilde olmakla beraber; kişilerin yaşadığı travma, dışarı çıkılmasına engel olan sağlık sorunları gibi durumların düzeyi değerlendirildiğinde faydalar da artacaktır.

Online Psikolog İletişimleri Nasıl Sağlanır?

Online olarak görev yapacak olan psikologlarımız, etik ilkeler gereğince kendi iletişim adresleri üzerinden danışanlarıyla iletişim kuramaz. Psikologlarımızla görüşme sağlanmak ve iletişim kurulmak istendiği zaman; açılmış olan mail adresleri üzerinden, çalışma alanımıza ait olan ve ortak kullanıma açık olan telefonlar üzerinden veya doğrudan sekreterler aracılığıyla randevular alınarak iletişim sağlamak mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

Aklınıza takılan sıkça sorulan soruları sizler için cevapladık!

Bipsikolog.com Nedir?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Bipsikolog.com Hangi yollarla görüşme gerçekleştiriyor?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Ödemeleri nasıl gerçekleştirebilirim?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Bipsikolog.com hangi alanlarda destek verir?
Bipsikolog.com, çok geniş bir alanda ve çeşitli psikolojik konularda online olarak bilgi ve destek vermektedir. Hizmetlerden bazıları: Depresyon Anksiyete (Kaygı) Panik Atak Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon) Borderline (Sınırda Kişilik Bozukluğu) Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Aile ve Çift Terapisi Bireysel Terapi Çocuk ve Ergen Terapisi Cinsel Terapi Fobiler Bağımlılık Stres TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Yeme Bozuklukları ve Beden Algısı İş Yerinde Ruh Sağlığı Evlilik ve Boşanma Kişisel Gelişim Cinsel Kimlik
Bipsikolog.com Hangi yollarla görüşme gerçekleştiriyor?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Ödemeleri nasıl gerçekleştirebilirim?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Hemen seansa başlama şansımız var mı?
Evet Online (Çevrimiçi) Psikologlarımızla hemen görüşmeye başlayabilirsiniz.
Daha Fazla