İş Hayatında Psikolojik Baskı

İş Hayatında Psikolojik Baskı

Modern yaşam ile birlikte iş koşulları büyük değişiklik göstermiştir. Rekabet iş hayatında ilişkileri bozmaya başlamıştır. Bunula birlikte iş veren ile işçi arasındaki anlaşmada işin fiziksel şartları belirtilmiş olsa da özellikle psikolojik anlamda yeterlilik söz konusu değildir. İş hayatında psikolojik baskı çok sık karşılaşılan durumlardan birisidir. Mobbing olarak da tanımlanan bu durum psikolojik yıldırma şeklinde de tanımlanmaktadır. Kişiyi pasifleştirmeyi hedef alan tutumların birçoğunu kapsamaktadır. Kişiyi aşağılamak, yıpratmak, dışlamak gibi çeşitli olumsuz davranışlar ile uygulanabilmektedir. Çeşitli görünümleri olup ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu durum karşısında mobbinge uğrayan kişinin çeşitli hakları bulunur. İş ortamında kişi hakkında yapılan dedikodular, özgüvenini düşüren sözler ve davranışlar, görünüşü ile alay edilmesi, işte yapılan organizasyonlar için haberdar edilmeyerek dışlanması örnek olarak verilebilir. En sık karşılaşılan durumlardan birisi de işi ile alakalı olmayan başka görevlerin verilmesidir. 

Mobbing Nedir?


Mobbinge uğrayan bir kişi çalışan olarak kendisini yetersiz hissedebilir. Kendisine karşı gösterilen davranışlar neticesinde bu durum oldukça normaldir. Kişinin motivasyonu düşer ve kaygılanmaya başlar. İşini yaparken kendine güveni düşer ve odaklanmakta sorun yaşar. İş ortamında psikolojik baskı sebebi ile çeşitli psikolojik rahatsızlıklar meydana gelebilir. Mobbing de denebilen bu baskı ile kişinin iş ortamında psikolojik olarak şiddete uğraması ifade edilmektedir. Yatay mobbing iş hayatında psikolojik olarak baskının çeşitlerinden birisidir. Burada aynı kıdemdeki kişi tarafından uygulanmaktadır. Rekabet ve çeşitli sebeplerle yapıldığı görülmektedir. Dikey mobbing ise baskının daha üst bir konumdaki kişi tarafından uygulanmasını kapsar. Çok sık görülen bir tür olmakla birlikte genellikle iş veren ile çalışanı arasında görülür. Dolaylı mobbing ise astın üstüne karşı uygulamakta olduğu psikolojik baskıya denmektedir. Ast bu durumda üstünü daha yetkili bir kimseye şikayet ederek zor durumda bırakır.

Mobbinge Maruz Kalan Kişi Ne Yapmalıdır?

İşte mobbinge uğramakta olan çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu durumda yapılması faydalı olabilecek çeşitli seçenekler bulunur. Fakat bunlar, şartlara göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle çalışanın mobbinge uğradığını ispat etmek için yükümlülüğü bulunur. Yani bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Bu nedenle saygınlığını zedeleyen yazışmaları mutlaka kaydetmesi gerekir. İş hayatında mobbing yaşadığını düşünen kişi bu tarihten itibaren bir günlük tutarak olayları günü gününe not almalıdır. Mesai saatleri dışında iş verenin aradığı ve yaptığı telefon görüşmelerin dökümü alınabilir. Sosyal medyada yapılan aleyhe söz ve tutumlar da kaydedilmelidir. Genellikle iş ortamında uygulanan mobbinge tanık olan kişiler bulunur. Bu kişilerin mahkeme huzurunda dinlenmesi istenebilir. Uygulanan psikolojik baskının neticesinde kişinin psikolojik rahatsızlık geçirdiğine dair rapor ve hastane kayıtları kanıt olabilmektedir. Kullanılan ilaçlar da buna kanıt olabilmektedir. İş hayatında yapılan psikolojik baskının ses kayıtları alınabilir nitelikte bulunabilir. Bu nedenle kişi mobbinge uğradığı takdirde psikolojik bir uzman psikolog yardımı alabilir; haklarını da savunarak emeklerinin karşılığını alabilmektedir.


Sıkça Sorulan Sorular

Aklınıza takılan sıkça sorulan soruları sizler için cevapladık!

Bipsikolog.com Nedir?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Bipsikolog.com Hangi yollarla görüşme gerçekleştiriyor?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Ödemeleri nasıl gerçekleştirebilirim?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Bipsikolog.com hangi alanlarda destek verir?
Bipsikolog.com, çok geniş bir alanda ve çeşitli psikolojik konularda online olarak bilgi ve destek vermektedir. Hizmetlerden bazıları: Depresyon Anksiyete (Kaygı) Panik Atak Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon) Borderline (Sınırda Kişilik Bozukluğu) Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Aile ve Çift Terapisi Bireysel Terapi Çocuk ve Ergen Terapisi Cinsel Terapi Fobiler Bağımlılık Stres TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Yeme Bozuklukları ve Beden Algısı İş Yerinde Ruh Sağlığı Evlilik ve Boşanma Kişisel Gelişim Cinsel Kimlik
Bipsikolog.com Hangi yollarla görüşme gerçekleştiriyor?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Ödemeleri nasıl gerçekleştirebilirim?
Bipsikolog.com Psikologlarla danışanları online olarak buluşturan bir platformdur. Sitemiz üzerinden online psikologlara hemen ulaşabilir, birkaç dakika içerisinde görüşmeye başlayabilir veya istediğiniz gün ve saate randevu alabilirsiniz.
Hemen seansa başlama şansımız var mı?
Evet Online (Çevrimiçi) Psikologlarımızla hemen görüşmeye başlayabilirsiniz.
Daha Fazla